ராகம் ஸ்பெஷல்

ராகம் தொலைக்காட்சி பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் பலதரப்பட்ட சமூகசேவைகளை பிரதிபலன் பார்க்காமல் யாரிடமும் சிபாரிசுக்கு செல்லாமல் ஆதாயம் தேடாமல் பல இடையூறுகள் வந்த போதும் முழு மனதுடன் செய்து வருகிறது. அதில் முக்கியமாக திறமையானவர்களை கண்டுபிடித்து அவர்களை இந்த சமூகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வதை குறிப்பிட்டு சொல்லவேண்டும்.
Thu-08-2015 , 11:00 PM


நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் முனைவர் பொ.சங்கர் அவர்களுடன்


நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் திருமதி அர்ச்சனா பட்நாயக் அவர்களுடன்


நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் திரு ஆனந்த் ராவ் விஷ்ணு படில் அவர்களுடன்


நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் திரு சந்தோஷ் K மிஸ்ரா அவர்களுடன்


Copyright © 2014 ragamtv.com. All Rights Reserved