113 -வது ஆட்சிதலைவர்

J Innocent Divya, I A S_ District Collector_The Nilgiris.jpg
நீலகிரி மாவட்டத்தின் 113 -வது ஆட்சிதலைவராக திருமதி. ஜெ.இன்னோசன்ட் திவ்யா இ.ஆ.ப. அவர்கள் இன்று (10.7.2017) பொறுப்பேற்று கொண்டார்.
புகைப்படங்கள் திருமதி. ஜெ.இன்னோசன்ட் திவ்யா. இ.ஆ.ப. Tmt. J. Innocent Divya, I.A.S., Dist. Collector, The Nilgiris


  • add

Copyright © 2014 ragamtv.com. All Rights Reserved