உதகையில் சர்வதேச தேயிலை மாநாடு

26092016-10-08_Tea.png
உதகையில் மூன்று நாட்கள் சர்வதேச தேயிலை குறித்த மாநாடு நடைபெற்றது . மேலும் தோட்ட அதிபர்களின் மாநாட்டில் தரமான தேயிலை தயாரிக்கும் 40 இற்கு மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகளுக்கு தங்க தேயிலை விருது வழங்கப்பட்டது.
பதிவு செய்த நாள் : Mon-09-2016 , 11:00 AM

  • add

Copyright © 2014 ragamtv.com. All Rights Reserved